Định dạng văn bản trong Word 2016

Định dạng văn bản có thể thu hút sự chú ý của người đọc vào các phần cụ thể của tài liệu. Hoặc dùng để nhấn mạnh các phần thông tin quan trọng của tài liệu. Trong Word 2016 bạn có rất nhiều tùy chọn để điều chỉnh văn bản. ví dụ: màu sắc, kích thước, loại font chữ. Ngoài ra bạn cũng có thể điều chỉnh căn lề của văn bản để thay đổi cách chúng hiển thị trên trang.

Ở bài trước, bạn đã cùng Vũ i Tờ ‘s Blog học cách để tạo một tài liệu mới trong Microsoft Word 2016. Đó là những kiến thức nền tảng và rất đơn giản

Bài học này, các bạn sẽ được học về cách sử dụng công cụ để định dạng văn bản như thế nào trong Microsoft Word 2016

Ở một số chỗ mình sẽ để luôn từ tiếng Anh nhé, vì dịch ra tiếng Việt nghe kỳ lắm với lại khi sử dụng thực tế trong công việc. Phần mềm cũng chỉ có tiếng Anh nên coi như học tiếng Anh luôn cho giỏi nhé. @@

Hướng dẫn thay đổi kích thước chữ

Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Định dạng văn bản trong Word 2016
** chọn vùng văn bản muốn đổi kích thước

Trên thẻ Home, nhấp vào mũi tên thả xuống chỗ kích thước phông chữ. Chọn một cỡ chữ từ menu thả.

Nếu kích thước phông chữ bạn cần không có sẵn trong menu, bạn có thể nhấp vào hộp kích thước phông chữ và nhập cỡ chữ mong muốn, sau đó nhấn Enter.

Định dạng văn bản trong Word 2016 chọn kích thước
** chọn kích thước

Kích thước phông chữ sẽ thay đổi trong tài liệu.

đổi kích thước chữ trong tài liệu
** kích thước đã thay đổi

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh Grow Font và Shrink Font để thay đổi kích thước phông chữ.

grow font và shrink font
** grow font và shrink font

Để thay đổi phông chữ

Theo mặc định, phông chữ của mỗi tài liệu mới được đặt thành Calibri. Tuy nhiên, Word cung cấp nhiều phông chữ khác mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh văn bản.

Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Định dạng văn bản trong Word 2016 thay đổi font chữ
** thay đổi font chữ

Trên thẻ Home, nhấn vào mũi tên xổ xuống bên cạnh hộp phông chữ. Một menu các kiểu phông chữ sẽ xuất hiện.

Chọn kiểu phông chữ bạn muốn sử dụng.

menu font chữ trong Định dạng văn bản trong Word 2016
** menu font chữ

Phông chữ sẽ thay đổi trong tài liệu.

đổi font chữ trong word 2016

Khi tạo một tài liệu chuyên nghiệp hoặc một tài liệu có chứa nhiều đoạn văn, bạn sẽ muốn chọn một phông chữ dễ đọc. Cùng với Calibri, các phông chữ đọc tiêu chuẩn bao gồm Cambria, Times New Roman Arial.

Lưu ý: theo kinh nghiệm của Vũ i Tờ ‘s blog các bạn đôi khi không thể gõ tiếng việt trong văn bản mặc dù đã chọn font vni. Tuy nhiên các bạn phải hiểu để gõ được tiếng việt có dấu ngoài việc chọn đúng font trong Word các bạn cần phải chọn đúng font trong bộ gõ tiếng việt Unicode nữa nhé.

Vũ i Tờ ‘s blog

Hướng dẫn thay đổi màu chữ

Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Định dạng văn bản trong Word 2016 đổi màu chữ

Trên thẻ Home, nhấn vào mũi tên thả xuống Font Color. Các menu Font Color sẽ xuất hiện.

menu đổi màu chữ
** chọn màu trong cửa sổ màu word 2016

Chọn màu chữ bạn muốn sử dụng. Màu chữ sẽ thay đổi trong tài liệu.

đổi màu chữ trong word 2016

Ngoài màu sắc mặc định, bạn có thể lựa chọn nhiều màu hơn nữa. Chọn More Colors ở dưới cùng của menu để truy cập hộp thoại Colors. Chọn màu bạn muốn, sau đó nhấp vào OK.

bảng màu trong Định dạng văn bản trong Word 2016
** bảng màu trong word 2016

Lệnh định dạng Bold, Italic và Underline

Các lệnh Bold, Italic Underline có thể được sử dụng để giúp thu hút sự chú ý của người đọc đến các từ hoặc cụm từ quan trọng.

Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

định dạng chữ đậm, nghiêng, gạch chân

Trên thẻ Home, bấm vào lệnh Bold (B), Italic (I) hoặc Underline (U) trong nhóm Font. Trong ví dụ trên Vũ i Tờ ‘s blog, mình sẽ nhấp vào Bold

các biểu tưởng định dạng nghiêng, đậm, gạch chân
** các biểu tưởng định dạng nghiêng, đậm, gạch chân

Văn bản được chọn sẽ được sửa đổi trong tài liệu.

định dạng bold

Viết hoa văn bản

Khi bạn cần nhanh chóng thay đổi chữ thường sang chữ hoa trong văn bản, bạn có thể sử dụng lệnh Change Case thay vì xóa và gõ lại văn bản.

Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

uppercase trong word 2016

Trên thẻ Home, nhấn vào lệnh Change Case trong nhóm Font.

Một menu thả xuống sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn mong muốn từ menu.

  • Uppercase: văn bản thường thành văn bản hoa
  • Sentence case: tự động viết hoa đầu câu
  • Lowercase: văn bản viết hoa chuyển thành văn bản thường
  • Capitalize Each Word: chữ cái đầu tiên mỗi từ sẽ được viết hoa
  • Toggle case: chữ hoa đổi thành thường và chữ thường thành hoa
định dạng uppercase
** menu đổi kiểu chữ

Bạn chọn uppercase nhé. Văn bản sẽ được viết hoa trong tài liệu.

kết quả định dạng uppercase

Hướng dẫn high-light văn bản

Làm nổi bật văn bản có thể là một công cụ hữu ích dùng để đánh dấu văn bản quan trọng trong tài liệu của bạn.

Chọn văn bản bạn muốn làm nổi bật.

high light văn bản trong word 2016

Từ thẻ Home tab, nhấn vào mũi tên thả xuống Text Highlight Color . Các Highlight Color sẽ xuất hiện.

chọn màu high light
** bảng màu high light

Chọn color bạn muốn. Văn bản được chọn sau đó sẽ được tô sáng trong tài liệu.

kết quả high light

Để xóa đánh dấu, chọn văn bản được tô sáng, sau đó nhấp vào mũi tên thả xuống Text Highlight Color . Chọn No Color từ menu thả xuống.

bỏ chọn high light
** bỏ chọn high light

Nếu bạn cần làm nổi bật nhiều dòng văn bản khác nhau. Biến con trỏ chuột thành một highlighter có thể là một sự thay thế hữu ích để chọn và làm nổi bật các dòng riêng lẻ. Nhấn vào biểu tượng Text Highlight Color và con trỏ sẽ biến thành công cụ tô sáng. Sau đó, bạn có thể nhấp và kéo công cụ tô sáng qua các dòng bạn muốn tô sáng.

Mẹo – Vũ i Tờ ‘s Blog

Hướng dẫn căn chỉnh văn bản

Theo mặc định, Word căn chỉnh văn bản với left margin (lề trái) trong các tài liệu mới. Tuy nhiên, có thể đôi khi bạn muốn điều chỉnh văn bản ở giữa hoặc bên phải.

Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

canh lề văn bản

Trên thẻ Home, chọn một trong bốn tùy chọn căn chỉnh từ nhóm Paragraph. Trong ví dụ của Vũ i Tờ ‘s blog, mình chọn Center Alignment.

biểu tượng canh lề
** biểu tượng canh chỉnh lề

Văn bản sẽ được sắp xếp lại trong tài liệu.

canh lề văn bản word 2016

Chọn văn bản, sau đó nhấp mũi tên vào các tùy chọn canh lề để thấy sự thay đổi

  • Align Left: văn bản được canh theo lề trái. Align Left là căn chỉnh phổ biến nhất và được chọn theo mặc định khi tài liệu mới được tạo.
  • Center: văn bản được canh giữa
  • Align Right: Văn bản được canh theo lề phải
  • Justify: Văn bản sẽ canh đều 2 bên
25 2

Ngoài ra bạn có thể nhanh chóng sử dụng các định dạng mà đã mất thời gian thiết lập trong Word 2016 bằng cách dùng tính năng Set as Default để lưu tất cả các thay đổi định dạng bạn đã thực hiện.

Sau đó tự động áp dụng chúng cho các tài liệu mới. Để tìm hiểu làm thế nào để làm điều này, đọc bài viết của Vũ i Tờ ‘s Blog về thay đổi cài đặt định dạng mặc định như thế nào.

Thêm: Hãy dùng các kiến thức vừa học để định dạng văn bản trong bài tập Word 2016 bên dưới

1. Mở mới một tài liệu trong practice document.

2. Di chuyển đến page 2.

3. Chọn từ For Rent và thay đổi font size thành 48pt.

4. Với văn bản vẫn được chọn, thay đổi font thành Franklin Gothic Demi

Note: Nếu bạn không thấy phông chữ này trong menu, bạn có thể chọn một phông chữ khác.

5. Sử dụng lệnh viết hoa văn bản để thay đổi For Rent thành UPPERCASE.

6. Thay đổi màu của từ For Rent thành Gold, Accent 4.

7. Bỏ highlight từ số điện thoại (919-555-7237).

8. Chọn tất cả các văn bản từ For Rent tới (919-555-7237)Center Align.

9. Italicize (in nghiêng) văn bản trong đoạn dưới đây About Villa Piña.

10. Khi bạn hoàn thành, trang của bạn sẽ trông như thế này:

Định dạng văn bản trong Word 2016

Ok, Vậy là bạn đã cùng Vũ i Tờ’s Blog hoàn thành xong bài học về định dạng văn bản trong Word 2016 rồi. Quá dễ và quá nhanh phải không nào.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc chỗ nào không hiểu, đừng ngại comment bên dưới để mình có thể thấy và giải đáp thắc mắc giúp bạn nhé.

Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học sau.

Bài cùng chuyên mục:

Quảng cáo đặt ở đây

Bạn sẽ là người bình luận đầu tiên

Để lại bình luận

(Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật, không hiện ra)


*