huong dang su dung lenh save va save as
Microsoft PowerPoint

Lưu bản thuyết trình với PowerPoint 2016

Bất cứ khi nào bạn tạo một bản trình bày mới trong PowerPoint, bạn sẽ cần biết cách lưu bản thuyết trình với PowerPoint 2016 để truy cập và chỉnh sửa nó sau này. Cũng như các phiên bản trước của PowerPoint, bạn có thể lưu tệp vào máy tính của mình. Ngoài ra, nếu […]