cac thao tac xu ly van ban trong powerpoint 2016
Microsoft PowerPoint

Tin học văn phòng với PowerPoint 2016|Các thao tác xử lý đối tượng văn bản

Đối tượng căn bản nhất trong powerpoint 2016 là slide. Tuy nhiên, để trình bày slide thì bạn cần biết cách sử lý thao tác đối với các đối tượng khác nhau. Đặc biệt là đối tượng văn bản. Bài viết “Các thao tác xử lý đối tượng văn bản” sẽ giúp bạn biết cách […]

huong dang su dung lenh save va save as
Microsoft PowerPoint

Lưu bản thuyết trình với PowerPoint 2016

Bất cứ khi nào bạn tạo một bản trình bày mới trong PowerPoint, bạn sẽ cần biết cách lưu bản thuyết trình với PowerPoint 2016 để truy cập và chỉnh sửa nó sau này. Cũng như các phiên bản trước của PowerPoint, bạn có thể lưu tệp vào máy tính của mình. Ngoài ra, nếu […]