cac thao tac xu ly van ban trong powerpoint 2016
Microsoft PowerPoint

Tin học văn phòng với PowerPoint 2016|Các thao tác xử lý đối tượng văn bản

Đối tượng căn bản nhất trong powerpoint 2016 là slide. Tuy nhiên, để trình bày slide thì bạn cần biết cách sử lý thao tác đối với các đối tượng khác nhau. Đặc biệt là đối tượng văn bản. Bài viết “Các thao tác xử lý đối tượng văn bản” sẽ giúp bạn biết cách […]