Bài 01: Hướng dẫn tạo Local User trong Win server bằng dòng lệnh

Quản trị server bao gồm quản trị rất nhiều tài nguyên và dịch vụ. Bài viết hôm nay đề cập đến vấn đề tạo Local User trong Win server bằng dòng lệnh. Tất nhiên là khác so với việc tạo Local User bằng giao diện cửa sổ trực quan.

Khái niệm:

 • User: là những tài khoản được sử dụng để đăng nhập vào máy tính.
 • Group: là nhóm những user được gom lại để quản lý, có thể là cùng phòng ban, hoặc cùng chức năng.
 • Local User: là user chỉ đăng nhập được máy tính local, nội bộ
 • Domain User: là user có thể đăng nhập máy tính local, và máy tính khác trong cùng domain (cùng hệ thống).

Tạo Local User bằng giao diện cửa sổ GUI

Hiện tại mình dùng phần mềm máy ảo Hyper-V để thực hiện bài lap nhé. Sử dụng Window Server 2012. Nếu bạn chưa biết cách cài Hyper-V và cài đặt Window Server có thể tham khảo bài viết các bước chuẩn bị để học MCSA 2012 nhé.

Bài phổ biến xem nhiều:

Để bắt đầu bạn mở phần mềm Hyper-V. Mở máy ảo Win Server 2012 đã cài đặt

cửa sổ hyper-V
** Cửa sổ Hyper-V
cửa sổ win server 2012
** Cửa sổ giao diện Win Server 2012

Ok, bây giờ để quản lý local user thì bạn có 2 cách, 1 là dùng giao diện GUI dạng cửa sổ để quản lý tạo, sửa, xóa user. Cách mở cửa sổ này có 2 cách

 • cách 1: phải chuột vào biểu tượng cửa sổ window –> chọn computer manager –> chọn local user and groups –> Users
 • cách 2: mở Run gõ lệnh: lusrmgr.msc

Tạo Local User trong Win server bằng giao diện GUI
** Cửa sổ quản lý local user

Tạo mới 1 user

Bấm phải chuột chọn New user

cửa sổ tạo user
** cửa sổ lệnh tạo user

Nhập thông tin user mới như hình dưới

Cửa sổ tạo thông tin Local User trong Win server
** Cửa sổ tạo mới user

Chú ý: bạn sẽ không tạo được user đâu vì mặc định bạn phải đặt mật khẩu phức tạp mới tạo được nhé. Cái này là bảo mật của window server.

cửa sổ báo mật khẩu phức tạp
** Cửa sổ thông báo đặt mật khẩu phức tạp

Tuy nhiên, để học làm lap thì bạn bỏ chức năng này đi cho đỡ phiền phức mỗi lần tạo mới user nhé. Cách làm thì cũng đơn giản thôi.

Bỏ yêu cầu nhập mật khẩu phức tạp

Vào run –> nhập gpedit.msc

mở cửa sổ run
** Cửa sổ run

Vào computer configuration –> window setting –> security setting –> Account policies –> password policy –> bên phải chọn “password must meet …”

policy bỏ mật khẩu phức tạp
** Cửa sổ policy

Chọn Disabled –> Apply –> Ok

cửa sổ disable mật khẩu phức tạp
** Cửa sổ mật khẩu phức tạp

cập nhật policy mới tạo. Nếu cách này không được thì restart máy lại nhé.

cập nhật policy
** Lệnh cập nhật policy

Ok giờ bạn vào lại computer manager thử tạo lại user tèo với password 123 thì được rồi nhé.

cửa sổ tạo quản lý user Local User trong Win server bằng dòng lệnh
** đã tạo thành công user tèo

Tạo Local User trong Win server bằng dòng lệnh

Cách tạo user bằng command line:

Tạo 1 user mới

cú pháp:Net user (tên user) (mật khẩu) /add
ví dụ: Net user A1 12345?a /add

Tạo Local User trong Win server bằng dòng lệnh
** cửa sổ run

Tạo hàng loạt:

Cú pháp: For /L biến in (bước nhảy) do net user (tên user) (mật khẩu) /add
Ví dụ: For /L %a in (1,1,10) do net user B%a 12345?A /add

Với:

 • %a = (biến trong vòng lặp)
 • bước nhảy = (start, step, end)

Lệnh Xóa user:

For /L %a in (1,1,10) do net user B%a /delete

Tạo user từ file danh sách

Trường hợp bạn nhận danh sách từ phòng nhân sự thì để tạo hàng loạt bạn chuyển sang định dạng text trước nhé. Theo định dạng sau:

Chuẩn bị file ds.txt (u1 → enter, u2 → enter, u3 → enter)

Cú pháp: For /F biến in (bước nhảy) do net user (tên user) (mật khẩu) /add
Ví dụ: For /F %a in (c:\\ds.txt)     do net user %a 12345?A /add

Với

 • /F = File
 • %a = (biến trong vòng lặp)
 • bước nhảy = (start, step, end)

Note: nếu dùng lệnh ngoài command line. Vd tạo file .bat thì ký hiệu % → %%

Một số mẹo khác về quản lý user

Đăng nhập tự động:

Run Cmd Control Userpasswords2 enter

Cửa sổ quản lý Tạo Local User trong Win server bằng dòng lệnh
** Cửa sổ user Account

Bỏ dấu stick: “user must enter a user name and password … “

Bỏ cái này thì bạn sẽ ko bị hỏi user và password khi mới bật máy tính. Tuy nhiên nếu lỡ khóa administrator thì chia buồn, bạn sẽ không bao giờ đăng nhập vào được window nhé.

Note: lỡ khóa administrator (disable) thì phải vào safe mode để sửa lại (khởi động → F8)

Một số lưu ý về quyền của user trong window server 2012

 • User thuộc group nào sẽ bị ảnh hưởng bởi group đó
 • User 2 group sẽ gộp quyền lớn nhất. Vd: group 1 quyền read, group 2 quyền full, tổng hợp là quyền full
 • Deny là quyền ưu tiên mạnh nhất
 • Group Power user:
  • Win 2k3: quyền cao thứ 2 chỉ thua admin group
  • Win 2k8: chi hơn group users, nhỏ nhất
 • Tạo group bằng lệnh chỉ chạy trong domain controller

Vậy là xong rồi đó, mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo Local User trong Win server bằng dòng lệnh rồi đó. Cũng đơn giản mà phải không.

Chúc các bạn thành công !!!

Bài cùng chuyên mục:

Quảng cáo đặt ở đây
Tôi là vũ i tờ 96 Articles
Phần lớn kiến thức mà tôi có được đều đến từ Internet. Đây là một nguồn tài nguyên khổng lồ nếu chúng ta biết khai thác. "Vũ i Tờ 's blog" đơn giản chỉ là nơi tôi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, con người và cuộc sống.

Bạn sẽ là người bình luận đầu tiên

Để lại bình luận

(Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật, không hiện ra)


*